אחד מי יודע - יידיש, הולנד (0:38)

שרים: יצחק דסברג, אברהם פח
חוקרים: יעקב מזור, אליהו שלייפר
הוקלט בירושלים, 1978