אחד מי יודע, ישראל (1:51)

שרים: ילדי גן חובה
חוקרת: חדוה רוכל
הוקלט בירושלים, 1973