אחד מי יודע, טורקיה (1:22)

שפה: טורקית
שר: משה ויטל
חוקרת: אדית גרזון-קיוי
הוקלט בירושלים, 1966