אחד מי יודע, מרוקו, טטואן (מרוקו הספרדית) - Uno quien sabe, uno que yo se (0:56)

שפה: חקיטיה (דיאלקט של ספרדית-יהודית)
שרה: רחל גרזון-ישראל (Raquel Garzon-Israel)
חוקרת: שושנה וייך-שחק (Susana Weich-Shahak)
הוקלט במדריד, 1995

?Trece quien sabe
Trece que yo se
trece los tefilin
doce tribus de Israel
once las estrellas
diez los mandamientos
nueve meses de la parida
ocho dias de la circuncision
siete dias de la semana
seis sedarim de Mishna
cinco libros de la Ley
cuatro madres de Israel
Sara, Rivka Lea Rachel
Tres nuestros padres son
Abraham Ishak y Yaakov
Dos tablas del firmamento
Uno es nuestro Dio
En los cielos y en la tierra
la illa illa 'Alla, la illa w'adar hu
singa musa catarulala