אחד מי יודע, פרס, חומסר (1:12)

שרים: קבוצת גברים
חוקר: שמחה ארום
הוקלט במושב עבדון, 1974