אחד מי יודע, הולנד (אשכנז) – עברית (0:48)

מאוסף הספריה הלאומית