אחד מי יודע, הולנד (אשכנז) יידיש-הולנדית (0:38)

מאוסף הספריה הלאומית