אחד מי יודע, יוון, קורפו (0:52)

שרים: בני משפחת אליהו
חוקר: לאו לוי
הוקלט בתל-אביב, 1966