מה נשתנה - החזן אפרים די זהב והפסנתרן ומקס למפל (2:40)

מאוסף הספריה הלאומית