מה נשתנה - מרדכי ברויאר ובתו (1:10)

מאוסף הספריה הלאומית