והיא שעמדה - החזן בנימין אונגר והפסנתרן אריה גרף (2:00)

מאוסף הספריה הלאומית