חד גדיא - יידיש (מרק ורשבסקי) (4:32)

מחבר: מרק ורשבסקי - מהקלטות קול ישראל
מבצע: ישראל סגל רוזנבך; מנגן בפסנתר: אריה זקס