לשנה הבאה בירושלים (ילדי מחנות באירופה) (1:25)

מהקלטות קול ישראל.
בביצוע מקהלת ילדי מחנות באירופה עם זמרת ופסנתר.