מה נשתנה - בגדד - בעברית ובערבית (2:14)

שרים: יעקב חורי וחברים.
ירושלים, 1959.
ההקלטה נערכה בהשתתפות החוקרת אדית גרזון-קיוי