והיא שעמדה בנוסח גיברלטר (0:45)

והיא שעמדה גיברלטר
שר החזן המפורסם אברהם בניסו.
הקלטה נעשתה ב-1959, בבית הכנסת Bevis Marks - קהל קדוש שער השמים, בית הכנסת העתיק בבריטניה (נוסד בשנת 1701).