הא לחמא עניא בגדד (16:26)

הא לחמא עניא בנוסח בגדד, עיראק
שר: ברוך עבדאללה עזרא
הקלטה של האתנומוזיקולוגית יוהנה ספקטור
יוני, 1951