הגדת נתן בן שמשון ממזריץ'

מרכז אירופה, ת"צ (1730)
נתן בן שמשון ממזריץ' הוא מן הדמויות הבולטות בתחום כתבי היד המאוירים במאה השמונה עשרה. אנו מכירים כשני תריסרי כתבים שיצאו תחת ידו של האמן המוראבי, מתוכם כעשר הגדות. ההגדה, הכתובה בעיקרה באותיות אמשטרדם מנוקדות, כוללת הוראות ביידיש וכן תרגומים לשפה זו של הפיוטים "אדיר הוא", "אחד מי יודע" ו"חד גדיא".

  • עמוד 39 חד גדיא - יידיש (מרק ורשבסקי)
  • עמוד 35 אחד מי יודע - יידיש, הולנד
  • עמוד 35 אחד מי יודע, הולנד (אשכנז) יידיש-הולנדית
  • עמוד 35 אחד מי יודע, הולנד (אשכנז) – עברית
  • עמוד 35 מה אספרה מה אדברה – אחד מי יודע ביידיש