הגדה מבגדד שבעיראק, 1903. (בתוך סדר מנחה וערבית לערב פסח)

הגדה מעוטרת יפהפיה מבגדד שבעיראק, 1903. ההגדה כתובה עברית עם תרגום לערבית יהודית ונמצאת בתוך סידור לפסח. "הכותב והמעתיק הלא הוא התלמיד ... רחמים צאלח רחמים ששון עזרא סחייק בשנת יושב בסתר" [=תרס"ב]. ‬כתב היד הוא מתנת אגודת הנוער למען התרבות העברית "אחיעבר" בגדאד, 1934.