הגדת לייפניק

הגדה של פסח דרמשטט, תצ"ג (1733)

הגדת לייפניק נכתבה על קלף בכתיבה מרובעת על ידי יוסף בן דוד מלייפניק.
לייפניק, שהיה בין הסופרים החשובים ביותר של כתבי יד מאוירים במאה השמונה-עשרה, אייר לכל הפחות תריסר הגדות נוספות.

ההלכות וההסברים לתמונות מופיעים ביידיש, וכן כמה מהפיוטים.