הגדה מ-1480, מוואדי אל חגארה (ספרד)

ההגדה הזו משנת 1480, מוואדי אל חגארה (Guadalajara), היא ההגדה המודפסת היחידה בעולם והעותק שלה השמור בספרייה הוא עותק יחיד בעולם. ההגדה, שנדפסה 12 שנה לפני גירוש היהודים מספרד היא עדות מיוחדת לרמה הטכנולוגית הגבוהה של הדפוס בקרב יהודי ספרד. עם הגירוש לקחו איתם היהודים את הידע לארצות גלותם באירופה ובאזורי האימפריה העותמאנית, ובכללם צפון-אפריקה.
להגדה צורפו פיוטים מהקהילות שאליהם הגיעו מגורשי ספרד.

  • עמוד 6 והיא שעמדה בנוסח גיברלטר
  • עמוד 16 אחד מי יודע, טורקיה
  • עמוד 16 אדיר במלוכה יון
  • עמוד 16 אחד מי יודע, מרוקו, מקנס
  • עמוד 16 אחד מי יודע, יוון, קורפו
  • עמוד 16 אחד מי יודע, יוון, סלוניקי - אלהינו שבשמים (Elohenu Shebashamayim)
  • עמוד 16 אחד מי יודע, מרוקו, טטואן (מרוקו הספרדית) - Uno quien sabe, uno que yo se